Stress voorkomen of juist reduceren: Hoe doe je dit?

Stress is iets waar je vroeg of laat mee te maken zal krijgen. Of het nu gaat om leren voor die belangrijke tentamenweek of stress op je werk omdat je promotie probeert te maken. Stress is niet altijd verkeerd en kan je zelfs een nodige duw in de rug geven om harder te werken. Stress wordt wel een probleem wanneer er geen tussenpoos van rust te vinden is in jouw leven. De kennis rond stress voorkomen zal dan iets zijn dat jij zal moeten opdoen om ervoor te zorgen dat je de balans in het leven niet verliest. Stress voorkomen en reduceren zijn twee verschillende zaken. Stress voorkomen is namelijk het vermijden van stress door bijvoorbeeld voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Zo zal je bijvoorbeeld op tijd kunnen beginnen met het studeren voor een tentamen zodat je hier niet tot op het laatste moment mee zal zitten. Stress reduceren betekent dat je toch nog wel momenten van drukte en frustratie zal kennen, maar dit weet te verminderen en reguleren. Beide brengen voordelen met zich mee en zorgen voor een goede balans. Hoe je dit teweeg kunt brengen leer je tijdens de sessies die wij zullen hebben.

Werkvloer

Wat wordt er in de sessies gedaan?

Tijdens een sessie van 75 minuten zullen wij samen nagaan wat er in jouw leven stress met zich mee brengt. Ook wordt er bekeken wat voor effect dit heeft op jouw mentale gezondheid en lichamelijke gezondheid. Je zal adviezen krijgen in hoe je met verscheidene situaties kunt omgaan en hoe je een andere wending aan jouw leven kunt geven. Het opzeggen van jouw werk is geen optie, het leren omgaan met jouw dagelijkse verantwoordelijkheden op het werk is weer wel een optie. De tools die je mee zal krijgen zal je ook blijvend van gebruik kunnen maken.

Sessie's